miniCV

Krótko o mojej pracy zawodowej, zajęciach dodatkowych i zamiłowaniach


 • Menedżer administracji o specjalności – Zarządzanie w administracji publicznej
 • Pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, z 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych - obecnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. W przeszłości zatrudniony również w przemyśle i szkolnictwie
 • Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (obecnie Społeczna Akademia Nauk)
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi oraz Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Trener rozwoju osobistego specjalizujący się w relacjach międzypokoleniowych (X,Y,Z ...)
 • Trener programu „Spadochron”
 • Certyfikowany Specjalista Partnerstwa Lokalnego – certyfikat uzyskany w ramach Partnerstwa i Współpracy na rzecz budowy nowoczesnego Rynku Pracy realizowanego wspólnie przez SWSPIZ w Łodzi i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Network w Krakowie
 • Praktyk z zakresu zarządzania w administracji, komunikacji w organizacjach, rozwoju osobistego i wystąpień publicznych
 • Znawca problematyki samorządowej i społecznej, popartej wieloletnim doświadczeniem i praktyką
 • Na co dzień współpracuje z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze polityki społecznej i samorządowej
 • Miłośnik gór - zdobywca Korony Gór Polski, Korony Sudetów i Korony Polskich Beskidów