PSZhistoria

 Wystawa o historii Publicznych Służbach Zatrudnienia w II RP


Waldemar Grzędziak – Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia - obecnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, a poprzednio Kierownik Filii Urzędu Pracy w Sycowie. Od  wielu lat  zajmuje  się  zbieraniem   eksponatów i pamiątek  związanych  z funkcjonowaniem Urzędów Pracy w Polsce, szczególnie z okresu utworzenia Urzędów Pośrednictwa Pracy na mocy dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego. W zbiorze posiada wiele oryginalnych dokumentów i publikacji – począwszy  od  ustawy  o zabezpieczeniu  na wypadek  bezrobocia i dzienniki ustaw,  poprzez zaświadczenia i dowody zarejestrowania, legitymacje bezrobotnych, książeczki obrachunkowe Ministra Pracy i Opieki Społecznej, książki dotyczące analizy i przyczyn bezrobocia,  pamiętniki pisane przez bezrobotnych, a skończywszy na odznakach dotyczących tego okresu.
Cały czas powiększa systematycznie ten zbiór, choć nie łatwo jest zdobywać pozycje z tego asortymentu (poniżej link)

www.PSZhistoria.pl


   Od  1994 roku pracuje  w  służbach  zatrudnienia,  udzielając się  też  w pracy  na  rzecz  lokalnego  środowiska  i współpracując z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze polityki społecznej. W 2009  roku  skończył  kolejny  fakultet z zakresu zarządzania w administracji publicznej i napisał pracę magisterską, właśnie na temat historii Urzędów Pracy w Polsce - od ich powstania w 1919 roku do czasów współczesnych - nagrodzoną I miejscem w międzyuczelnianym konkursie w Łodzi.
    Posiadaną kolekcję stara się pokazywać w lokalnym środowisku – zarówno w obszarze działań zawodowych jak również prywatnych i spotyka się to z wielką uwagą i zainteresowaniem oraz wieloma ciekawymi pytaniami, uwagami lub historycznymi konkluzjami odbiorców – pracowników, przedsiębiorców, radnych samorządowych, bezrobotnych. Wieloletnie obserwacje podpowiadają, że świadomość i wiedza o historii bezrobocia jest  niewielka, a wydaje się,że dobrze byłoby, gdyby również ten obszar wiedzy połączyć z ogólną orientacją i znajomością  naszej historii  i  zmian  zachodzących  na przestrzeni tych lat, obfitujących zarówno w polskie jak również europejskie przeobrażenia systemowe – geopolityczne, społeczne, ekonomiczne i wiele innych.  Z tego powodu praca nad powiększaniem tej kolekcji jest dużą motywacją do pogłębiania zainteresowania  i bodźcem  do  poznania  naszej  historii,  w tym  zmian w  Urzędach Pośrednictwa Pracy w Polsce, co jest tym bardziej ważne, że w styczniu 2019r  obchodziliśmy 100-lecie Urzędów Pracy.